Kind en scheiding groep

KIES staat voor: Kinderen In Echtscheiding Situatie. Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en één manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Onderzoek, door de universiteit Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert.

In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders van KIES groepen komen de kinderen 8 keer ± 1 uur bijeen. Bij KIES staat het kind centraal. KIES geeft kinderen op diverse creatieve manieren handreikingen en oefeningen in communicatie over de scheiding. KIES biedt kinderen de mogelijkheid om op een onafhankelijke plaats aan hun eigen gevoelens toe te komen.

De kinderen doorlopen de fases van het horen van de scheiding, hoe is het nu en hoe denk je dat het straks zal zijn. De KIES-coach begeleidt het proces van de kinderen en brengt de belangrijkste dingen die aan bod moeten komen in.

Voor ouders wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd en volgt er na de KIES groep een evaluatiebijeenkomst. De KIES groep is voor kinderen in het basisonderwijs van 7 t/m 12 jaar en voor kinderen in het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar www.kiesvoorhetkind.nl of kunt u mailen naar info@buro-one.eu