Mediation

Mediation bij het maken van een ouderschapsplan

Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis en gaat vaak gepaard met heftige emoties. Door samen te investeren in het veranderingsproces en de mogelijkheden en moeilijkheden bespreekbaar te maken, draagt u zorg voor het welzijn van uw kinderen en u zelf. Elk ouderpaar dat gaat scheiden en minderjarige kinderen heeft is wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken.
Een ouderschapsplan is een persoonlijk document, een plan voor het leven dat wensen, idealen en afspraken bevat over hoe u als ouders de zorg- en opvoedtaken m.b.t. uw kinderen na de scheiding vorm wilt geven.

Buro ONE  biedt u begeleiding bij het zorgvuldig opstellen van een ouderschapsplan. In gezamenlijk overleg bespreken we op welke wijze de kinderen hierbij betrokken kunnen worden.

Mediation bij gezag- en omgang kwesties

Buro ONE begeleidt u bij het zoeken naar de voor u gewenste oplossingen bij geschillen over:

  • Gezag
  • Hoofdverblijf
  • Verblijfsregeling
  • E.a. geschillen over opvoedkwesties en afspraken rondom de kinderen en het ouderschap.

Mediation bij familiale geschillen

Buro ONE biedt tevens mediation diensten aan bij familiekwesties en relatie kwesties en andere kwesties m.b.t. omgangsvormen.

MEDIATION
Vraag vrijblijvend informatie via 06 30257098