Traumabehandeling kind en jeugd

Kinderen en jeugdigen kunnen een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt wanneer er sprake is van (echt)scheidingen en/of familiaal geweld. Kinderen kunnen hierdoor problemen ontwikkelen die een grote invloed hebben op het psychisch en lichamelijk welzijn.

Buro One werkt vanuit een systemische visie met kinderen en jeugdigen aan de verwerking van deze gebeurtenissen. Samen met het kind en de ouder(s) wordt afgestemd welke werkwijze het meest passend is.

Daarnaast is het mogelijk om EMDR therapie aan te bieden, aanvullend op bovenstaande behandeling. De behandelaar zal samen in overleg met ouders onderzoeken of dit wenselijk is en een bijdrage levert aan de behandeling.