Verwijzers

Voor een verwijzing voor behandeling kunt u terecht bij uw huisarts/specialist of bij het jeugd/wijkteam van uw gemeente.

Deze zorg wordt gefinancierd door de gemeenten. Voor een doorverwijzing ZIN (Zorg In Natura) kunt u terecht bij uw verwijzer (huisarts, arts) of het jeugd/wijkteam van uw gemeente.

Aanmeldingen en informatie : 06-14726811

Neem contact met ons op