Groepstraject ouder en scheiding

Herstellen in verbinding

Om de verbinding tussen ouders en kinderen te herstellen is het van belang dat beide ouders zich kunnen verbinden als ouder, elkaar erkennen als ouder en los laten als partner. Hierdoor krijgt het kind de ruimte en toestemming om van beide ouders te houden, zich kan hechten en vanuit een veilige basis zijn autonomie mag gaan leven. In de praktijk komen wij dagelijks tegen dat gescheiden ouders vastlopen in het vormgeven van de ouderrelatie.

Vaak zien we dat kinderen gaan problemen ervaren (externaliserende en internaliserende problemen) als reactie op strijd tussen ouders. De basis van het vastlopen in de ouderrelatie is vaak al een oud patroon van voor de scheiding zij het in een andere vorm.

Veel ouders zijn zich hier niet van bewust. Wanneer de ouders naar hun eigen overlevingspatronen in relatie met anderen kunnen kijken en deze erkennen, kan dat een positieve verandering teweeg brengen binnen het hele systeem en de veiligheid binnen de ouder en kind relatie herstellen.

Buro ONE heeft de visie dat de oorsprong van onze gedragspatronen liggen in onze geschiedenis en het systeem waarin we zijn opgegroeid. Vele situaties blijven zich herhalen omdat deze bekend en vertrouwd zijn. We verstrikt zitten in ons familiesysteem waarbij loyaliteit, schuld/onschuld, schaamte, een grote rol spelen.

In ons groepsaanbod willen wij ouders bewust maken van hoe de verstrikking uit het verleden bepalend is voor je relaties en je ouderschap, en ook van invloed is op hoe je met de scheiding en met de ouderrelatie omgaat.
Dit doen wij al d.m.v. psycho-educatie; opstellingen; lichaamsgericht werken.

In een groep kunnen ouders ervaren dat zij niet de enige zijn die worstelen met thema’s die de ontwikkeling van het ouderschap vastzetten. Ouders kunnen elkaar spiegelen, elkaar ondersteunen en met elkaar oefenen om op een andere manier om te gaan met de teleurstellingen en pijn die je in het leven tegenkomt.

Door middel van Emotioneel Lichaamswerk (ELW) leren de deelnemers om met aandacht naar het lichaam te gaan in plaats van alles met het hoofd te beredeneren en verklaren. Ze leren voelen waar spanning en blokkades zijn die maken dat ze emoties niet kunnen voelen en onderdrukken. En in een veilige setting deze naar buiten mogen brengen zodat ze niet meer opgekropt worden.

Door middel van Systemisch werk gaan de deelnemers onderzoeken welke invloed het gezin van herkomst heeft op hoe je nu in het leven staat. En hoe je uit de verstrikking kunt komen met je geschiedenis en daarmee je ex-partner.

In september 2021 start er een nieuw groepstraject met wekelijkse bijeenkomst (10X) voor ouders na scheiding. Ben je nieuwsgierig geworden naar bovenstaand aanbod bel gerust voor meer informatie met 06-30257098.

Aanmelden kan via: info@buro-one.eu