Klachtenregeling

Het kan zijn dat er klachten ontstaan over de hulpverlening.

Deze klachten neemt Buro ONE serieus. Aandacht voor klachten van cliënten moet een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg en hulpverlening van Buro ONE.

Iedereen die gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van de hulpverlening van Buro ONE kan een klacht indienen.
Dat zijn de jeugdige, zijn/haar ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

De centrale gedachte in voorliggende klachtenregeling is dat het er niet om gaat wie gelijk heeft. Er is een probleem ontstaan en bekeken moet worden hoe dit naar tevredenheid kan worden opgelost.

Om onze volledige klachtenregeling te lezen klik dan op onderstaande knop.

Klachtenregeling

Zijn er ontevredenheden betreft onze diensten, vult u dan ons formulier in door op onderstaande knop te klikken. 

Klachtenformulier