Psychodiagnostiek bij kinderen

Om een goed beeld te krijgen van eventuele kindfactoren en het sociaal emotioneel functioneren van het kind, alsmede het traumaverleden en symptomen waarvan het kind last heeft, is het mogelijk een diagnostiek traject te starten.

Bij het diagnosticeren is het noodzakelijk meerdere informanten, dus zowel de jeugdige als de ouders, te vragen naar klachten en symptomen. Daarom worden er meerdere vragenlijsten ingevuld welke per leeftijdsgroep verschillen. De uitkomsten van het diagnostiektraject leiden tot een voorstel met betrekking tot het integreren van een behandelaanpak binnen de gezinstherapie.