Psychodiagnostiek bij kinderen

Om een goed beeld te krijgen van het traumaverleden en symptomen waarvan het kind last heeft is het mogelijk een diagnostiek traject te starten gericht op trauma behandeling van het kind.
Een voorwaarde om met een diagnostisch traject te starten is dat relationeel geweld gestopt dient te zijn.
Buro ONE zal samen met het gezin/systeem werken aan het creeren van de basisvoorwaarden door middel van een veiligheidsplan waarna kan er gestart worden met een diagnostiek traject gericht op trauma behandeling van het kind.

Bij het diagnosticeren is het noodzakelijk meerdere informanten, dus zowel de jeugdige als de ouders te vragen naar klachten en symptomen. Daarom worden er meerdere vragenlijsten ingevuld welke per leeftijdsgroep verschillen.
De uitkomsten van het diagnostiektraject leiden tot een voorstel m.b.t. behandeling die ingezet kan worden voor het kind.