Psychodiagnostiek bij kinderen

Om een goed beeld te krijgen van eventuele kindfactoren en het sociaal emotioneel functioneren van het kind, alsmede het traumaverleden en symptomen waarvan het kind last heeft is het mogelijk een diagnostiek traject te starten.
Bij het diagnosticeren is het noodzakelijk meerdere informanten, dus zowel de jeugdige als de ouders te vragen naar klachten en symptomen. Daarom worden er meerdere vragenlijsten ingevuld welke per leeftijdsgroep verschillen.
De uitkomsten van het diagnostiektraject leiden tot een voorstel m.b.t. behandeling die ingezet kan worden voor het kind.