Incompany training Professionals over Ouderschap na Echtscheiding

Buro ONE biedt een 2 daagse SKJ geregistreerde in-company training voor professionals die werken binnen de jeugdwet (MW, jeugdconsulenten, POH etc.)

Ouderschap na echtscheiding is een complexe context waarbij ouders vaak vastlopen in de reorganisatie van het ouderschap met ernstige negatieve gevolgen voor de betrokken kinderen en ouders.

Vastlopen in de ouderschapsreorganisatie heeft vaak ook negatieve consequenties voor de informele maar ook de formele betrokkenen.
Veel professionals krijgen regelmatig te maken met complexe scheidingssituaties waarbij men met regelmaat meegetrokken wordt in de conflictdynamiek rondom het ouderschap en de opvoeding.
Vele zullen herkennen dat er rondom het werken met ouders in een scheidingssituatie of na een scheiding, een relatie met ouders of een van de ouders kan ontstaan die een staat van paraatheid, wantrouwen, strijd en onmacht oproept zonder dat een van de betrokkenen deze intentie heeft. Binnen de 2 daagse training gaan we aan de slag uw deskundigheid te bevorderen en behandelen we specifieke vragen en ervaringen in het werken met ouderschap na echtscheiding.

De in-company training draagt ook bij aan het als professional preventief een bijdrage leveren aan het verergeren van scheidingsconflicten.

Binnen de 2 daagse training is het doel

  • Bij de deelnemer kennis en inzicht te vergroten over het verschil tussen ouderschap in een kern gezin en ouderschap na echtscheiding.
  • De deelnemer leert en begrijpt waarom en waardoor het ouderschap na echtscheiding snel in een conflictdynamiek geraakt.
  • De deelnemer leert en krijgt inzicht wat ouderschapsreorganisatie inhoudt, en waarom ouderschapsreorganisatie na scheiding noodzakelijk is voor het welzijn van alle betrokkenen.
  • De deelnemer leert op welke manier men hier als hulpverlener een positieve bijdrage aan kan leveren t.a.v. de ontwikkeling van het kind en de andere betrokkenen.
  • De deelnemer is zich na deze training meer bewust van zijn eigen positie en is meer in staat zijn interventies als professional in de complexe context af te stemmen.

Voor info en een offerte kunt u contact opnemen met Bianca Tummers 06-30257098